Sanering

Asbest? Sanera omgående!

Det är ingen hemlighet att asbestfibrer är farliga.

Vid inandning kan det orsaka allt från problem med luftvägarna till lungcancer. I dag är användning av asbest totalförbjudet i byggmaterial, men det kan ofta hittas i äldre byggnader, främst från 60- och 70-talen.

 

Påträffas asbest är det mycket viktigt att omgående genomföra en asbestsanering för att undvika hälsorisker.
F-system hjälper dig så kontakta oss

Även PCB och klottersanering

Vi har både modern utrustning samt erfaren och utbildad personal.

Vi har även tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering. Kontakta oss så gör vi en analys av omfattningen på uppdraget och kan därefter återkomma med kostnadsförslag och åtgärdsplan.

 

När det kommer till miljösanering tar vi även hand om PCB-sanering och inventering, samt klottersanering med hetvatten eller högtryckstvätt.
F-system hjälper dig så kontakta oss

Intresserad av våra tjänster inom miljösanering?

Läs mer om våra affärsområden

Intresserad av våra tjänster?