Sanering

Asbest? Sanera omgående!

Det är ingen hemlighet att asbestfibrer är farliga.

Vid inandning kan det orsaka allt från problem med luftvägarna till lungcancer. I dag är användning av asbest totalförbjudet i byggmaterial, men det kan ofta hittas i äldre byggnader, främst från 60- och 70-talen.

 

Påträffas asbest är det mycket viktigt att omgående genomföra en asbestsanering för att undvika hälsorisker.
F-system hjälper dig så kontakta oss

Även PCB och klottersanering

Vi har både modern utrustning samt erfaren och utbildad personal.

Vi har även tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering. Kontakta oss så gör vi en analys av omfattningen på uppdraget och kan därefter återkomma med kostnadsförslag och åtgärdsplan.

 

När det kommer till miljösanering tar vi även hand om PCB-sanering och inventering, samt klottersanering med hetvatten eller högtryckstvätt.
F-system hjälper dig så kontakta oss

Intresserad av våra tjänster inom miljösanering?

Läs mer om våra affärsområden

Tredjepartslogistik lager

Tredjepartslogistik lager

Vi erbjuder våra kunder att endast hyra lagerytan som ni behöver eller att fokusera helt och hållet på Er kärnverksamhet och låta oss sköta hela godshanteringen fullt ut med utleveranser, orderplock samt returhantering.

Brandsanering

Brandsanering

En brand kan uppstå både plötsligt och oväntat. Med beprövade metoder erbjuder vi snabb, trygg och effektiv hjälp med brandsanering i både bostadshus och kommersiella fastigheter.

Vattenskada

Vattenskada

Vatten- och fuktskador kräver snabba åtgärder för att begränsa skadeverkan på fastighet och egendom.
F-system hjälper dig göra en fuktutredning och tar sedan fram en åtgärdsplan som vi jobbar efter.

Sanering

Sanering

När det gäller miljösanering av asbest och PCB hanterar vi hela åtgärdskedjan från analys till färdig sanering. Dessa saneringstyper ställer höga krav på rätt utbildning och utrustning för att kunna utföra arbetet riskfritt för både kund och personal.

Rivning och Håltagning

Rivning och Håltagning

Rivning och Håltagning med modern utrustning och med kompetent personal med lång erfarenhet kan vi på F-system garantera ett professionellt utfört arbete åt våra kunder.
Vi skräddarsyr lösningar helt utifrån kundens önskemål och behov.

Byggstädning och Flyttstädning

Byggstädning och Flyttstädning

F-system utför både byggstädning samt flyttstädning. Det finns få städuppdrag som vi inte klarar av att utföra och våran personal har lång erfarenhet och kunskap av vilka metoder som är bäst för att få ett så bra och lång varit resultat. Vi utför golvrenovering med hjälp av UVElite behandling och resultatet blir otroligt bra och golven blir som nya igen.

Intresserad av våra tjänster?