Brandsanering

Vi hjälper dig med brandsaneringen

När brandolyckan inträffar är det av stor vikt att saneringsarbetet inleds tidigt. Det är då möjligt att, med rätt åtgärder, rädda stora värden i form av lösöre och begränsa skador på fastigheten.

Vi inleder alltid med att först göra en grundlig besiktning av brandskadorna. Innan vi börjar utföra nödvändiga saneringsåtgärder ser vi till att rädda det som räddas kan, med fokus på på egendom med särskilt värde.

Alla brandsaneringar unika

Alla brandsaneringar är unika och har olika förutsättningar. Vad för typ av fastighet som har drabbats har stor inverkan på hur saneringsprocessen utförs.

Vi kan också hjälpa till att brandtäta din fastighet. Brandtätning minskar behovet av sanering om branden är framme. Kontakta oss så återkommer vi med ett kostnadsförslag.

Så jobbar vi
Så jobbar vi

Så jobbar vi

  • Vid brand i industribyggnad fokuserar vi på att skydda maskiner, datorer och annan värdefull elektronik. Vid behov transporteras objekten till torkning.
  • Vid brand i bostadshus har ägodelar med stort personligt värde prioritet.
  • Har en kommersiell verksamhet drabbats ligger fokus på att snarast möjligt få igång verksamheten igen.

Intresserad av våra tjänster inom brandsanering?

Läs mer om våra affärsområden

Intresserad av våra tjänster?